Η Arcadiatech, εγκαθιστά, ασύρματες συνδέσης ( Links ) για τη διασύνδεση απομακρυσμένων σημείων σε αποστάσεις χιλιομέτρων, με υψηλές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας τις νόμιμες για την Ελλάδα ζώνες συχνοτήτων των 2,4 και 5GHz και στην επιτρεπόμενη ισχύ εκπομπής.

Εγκαταστάσεις Ασυρμάτων Δικτύων ( WiFi, WiMAX)


Η δημιουργία ασυρμάτου δικτύου σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους έχει μία σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

Το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από αντίστοιχη ενσύρματη λύση.
Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος.
Η επεκτασιμότητα του ασυρμάτου δικτύου δεν περιορίζεται από την διάταξη του χώρου σας.