Μερικοί από τους λόγους να τοποθετήσετε συναγερμό σπιτιού

Οι ληστείες σε σπίτια έχουν αυξηθεί για μεγάλο ποσοστό. Σε πολλές περιοχές μάλιστα της Ελλάδας το ποσοστό ένοπλων διαρρήξεων ξεπερνάει τελείως τη λογική. Κάθε μέρα διαπράττονται ληστείες, διαρρήξεις ή κλοπές, ενώ κάποιες από αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνουν συμβάντα από βία και ξυλόδαρμο. Το ποσοστό των βίεων περισταστικών σε ληστείες έχει πάρει μεγάλες εξελήξεις και στο σύνολό τους τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι.

Ένας συναγερμός σπιτιού μπορεί να αποτρέψει τους διαρρήκτες να εισβάλουν σε ένα σπίτι που γνωρίζουν ότι φυλάσσεται. Επίσης η τεχνολογία σήμερα στα συστήματα ασφαλείας είναι τόσο εξελιγμένη και περίπλοκη, που είναι αδύνατο να εξουδετερωθεί ένας συναγερμός σπιτιού χωρίς να χτυπήσουν πρώτα οι σειρήνες του και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.

Συστήματα Ασφαλείας

Τοποθετούμε μόνο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού Ασύρματα (Χωρίς Καλώδια) - Ενσύρματα (Με Καλώδια).

  • Σύστημα Συναγερμού για εξοχικά
  • Σύστημα Συναγερμού για κύριες κατοικίες
  • Συναγερμός για επαγγελματική στέγη
  • Σύστημα Συναγερμού Αποθήκες

Ένας απλός συναγερμός αποτελείτε από τα παρακάτω προϊόντα, ανεξάρτητα αν είναι ενσύρματος ή ασύρματος.

  • Μαγνητικές επαφές - Ασφαλίζουν όλα τα ανοίγματα του χώρου
  • Ανιχνευτές κίνησης - Aνιχνεύουν οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει στο χώρο
  • Πληκτρολόγιο - Ο συναγερμός σπιτιού οπλίζεται και αφοπλίζεται από εκεί
  • 2 Σειρήνες - Ο συναγερμός σπιτιού πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 σειρήνες ειδοποίησης (εσωτερική - εξωτερική).
  • Η κεντρική μονάδα - Είναι η πλακέτα του συστήματος συναγερμού.